Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ

Ασκήσεις παραγωγικότητας , αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας στο

http://www.economics.edu.gr/aode-epal-askisis.html