Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Eπιλέξτε σχολές χωρίς να χάσετε μόρια


Του Χρήστου Κάτσικα
Αυτές τις μέρες και μέχρι τις 5 Μαρτίου περισσότεροι από 100 χιλιάδες υποψήφιοι όλων των κατηγοριών καταθέτουν αίτηση- δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2013. Καθώς ο χρόνος άρχισε πλέον να κυλάει αντίστροφα, το κυριότερο μέλημα των χιλιάδων υποψηφίων είναι η επιλογή επιστημονικών πεδίων και των σχολών που τα αποτελούν, χωρίς απώλειες μορίων. 'Oλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε οι επιλογές να είναι και έγκαιρες και αποτελεσματικές.


 Θεωρητική κατεύθυνση
Οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά πεδία, ως εξής:
Οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο επιστημονικό πεδίο και το:
 2ο ή το 4ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία
 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης, αν επιλέξουν ως δεύτερο επιστημονικό πεδίο το 2ο πεδίο, των Θετικών Επιστημών, ή το 4ο πεδίο, των Τεχνολογικών Επιστημών, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια.
Αν επιλέξουν τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίσταται μείωση.
Οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:
 το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή το 2ο και το 3ο ή το 3ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν
 ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 1ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία
 ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Για τους υποψηφίους της θετικής κατεύθυνσης που ενδιαφέρονται μόνο για το 3ο επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3) και η Χημεία Κατεύθυνσης (0,7). Οσοι ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Μόνο η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου (γεγονός σπάνιο) μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4), ενώ η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 μόρια.
Τεχνολογική κατεύθυνση
Οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν:
 το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν
 ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 1ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία
 ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία
 ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικού πεδίου και το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου ή του 3ου επιστημονικού πεδίου αλλάζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μειώνει τους συντελεστές.
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4), ενώ στην περίπτωση επιλογής τμημάτων του 3ου επιστημονικού πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Οπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η μέγιστη βαθμολογία που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι τα 18.600 μόρια.
 
Πηγή : www.efsyn.gr