Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Οι αριθμοί πίσω από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Στον ακόλουθο πίνακα θα διαβάσετε πώς αξιολογήθηκε η πιστοληπτική ικανότητα 40 περίπου επιλεγμένων χωρών από τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης στις 26 Φεβρουαρίου.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αυστραλία με τρία Α, με πολύ χαμηλό χρέος και μικρό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην τελευταία θέση τοποθετείται η ... Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στο www.economist.com , όπου δημοσιεύτηκε ο σχετικός πίνακας, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κυρίως το ιστορικό κάθε χώρας ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της καθώς και η φύση των πιστωτών της.
Όλο το σχετικό άρθρο υπάρχει στο
http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2013/02/credit-ratings?fsrc=scn/fb/wl/dc/creditratings