Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Οι μισθοί των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε ελεύθερη πτώση

(άρθρο που δημοσιεύτηκε στο www.aoth.edu.gr)
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το α΄ τρίμηνο του 2013, οι μισθοί των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υπέστησαν μείωση κατά 10,1%. Αυτή η μείωση, προστιθέμενη στις μειώσεις που προηγήθηκαν κατά τα τρίμηνα των τριών τελευταίων ετών, αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο τη σημαντική απώλεια των ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων.

Τα στατιστικά συμπεράσματα προκύπτουν από τη χρήση ενός τριμηνιαίου δείκτη μισθών με τον οποίον μετριέται το ωρομίσθιο σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα, το δημόσιο τομέα και τους τομείς υγείας και εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό του, χρησιμοποιούνται οι ακαθάριστες αμοιβές προς τις ώρες εργασίας. Στις ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνονται οι μισθοί και τα ημερομίσθια, (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και οι έκτακτες αμοιβές (δώρα, επιδόματα και κάθε μορφή bonus), καθώς οι αμοιβές για ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία (π.χ. ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας κλπ.).
Κατά την επεξεργασία αυτών των στατιστικών ευρημάτων, παρατηρούμε ότι ο δείκτης μισθών, κατά το α΄ τρίμηνο του 2013, σημείωσε μείωση κατά 10,09% (από 90,3 σε 81,2) έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η μεγαλύτερη μείωση που παρατηρήθηκε, τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ η αμέσως επόμενη ήταν η μείωση κατά 7,8% που παρατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο του 2012. Μελετώντας μάλιστα τον ακόλουθο πίνακα, έτσι όπως αυτός δημοσιεύεται στο δελτίο τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αντιλαμβανόμαστε ότι ο δείκτης μισθών βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2006.