Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΥΛΗ 2013 - 2014

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η ύλη του μαθήματος τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων". Αφορά τους μαθητές που θα εξεταστούν πανελλαδικά το Μάιο του 2014.

Αναλυτικά είναι η ακόλουθη :Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη.

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2 Η Επιχείρηση (σ. 25-29)
1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης (σ. 30-34)
1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σ. 34-37)
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σ. 37-43)

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σ. 55)
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σ. 56-61)

(και οι ερωτήσεις στην σελίδα 63 που αναφέρονται στις σελίδες 55 - 61)

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

3.3 Διεύθυνση (σ. 123-156)
3.3.1 Ηγεσία - Βασικές έννοιες
3.3.2 Παρακίνηση
3.3.3 Δυναμική Ομάδων
3.3.4 Επικοινωνία