Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΟΔΕ (ΕΠΑΛ) : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015 - 2016

ΜΑΡΟΎΣΙ  01-10-2015
Αριθ. Πρωτ. Φ6/154614/Δ4

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-16


Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ., ΒΑΘΗΣ Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π. Έκδοσης Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος):

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
1.2 Η Επιχείρηση
1.3 Λειτουργίες της επιχείρησης
1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.1 Εισαγωγικές Έννοιες
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (εκτός από την παράγραφο 2.2.4. «Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management» και οι αντίστοιχες στο 2.2.4. ασκήσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
3.1 Προγραμματισμός δράσης
3.1.1 Έννοια του προγραμματισμού
3.1.2 Προορισμός-Αποστολή- Στόχοι
3.1.3 Στρατηγική
3.1.4 Λειτουργικά προγράμματα- Προϋπολογισμοί
3.1.5 Σπουδαιότητα-Χρησιμότητα του προγραμματισμού
3.1.6 Διαδικασία προγραμματισμού
3.1.7 Βασικές αρχές προγραμματισμού
3.2 Οργάνωση
3.2.1 Εισαγωγή στην έννοια του οργανωτικού σχεδιασμού
3.2.2 Σχεδιασμός θέσεων εργασίας
3.2.3 Εύρος διοίκησης και ιεραρχικά επίπεδα.
3.2.4 Σχεδιασμός τμημάτων
3.3 Διεύθυνση
3.3.1 Ηγεσία – Βασικές έννοιες
3.3.2 Παρακίνηση
3.3.3 Δυναμική Ομάδων
3.3.4 Επικοινωνία
3.4 Ο έλεγχος
3.4.1 Έννοια και διαδικασία του ελέγχου
3.4.2 Είδη ελέγχου
3.4.3 Συστήματα, μέσα, τεχνικές ελέγχου

3.4.4 Κριτήρια αποτελεσματικού ελέγχου