Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Που οφείλεται η άνοδος στις βάσεις των οικονομικών τμημάτων;

Στο γενικότερο κλίμα  της σημαντικής πτώσης που παρατηρήθηκε στις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, υπήρξε μία εμφανής διαφοροποίηση των οικονομικών σχολών. Με εξαίρεση κάποιες υψηλόβαθμες, οι σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου παρουσίασαν στην πλειονότητά τους άνοδο, τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων που εξετάστηκαν στο μάθημα αυξημένης βαρύτητας των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας σε ποσοστό 6,8% συγκριτικά με το 2014, ενώ παρατηρήθηκε και αύξηση του αριθμού των αριστούχων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ποσοστό 33%  (έναντι 27% το 2014) σημείωσαν επίδοση μεγαλύτερη του 18. Το αποτέλεσμα αυτό που προκλήθηκε από τα βατά θέματα που τέθηκαν στις εξετάσεις και την καλή προετοιμασία των συμμετεχόντων σε αυτές, υπερκέρασε τις αντίστοιχες αρνητικές επιδόσεις που σημειώθηκαν στο έτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (Μαθηματικά Γενικής Παιδείας).
Γενικότερα, όμως, η άνοδος των βάσεων οφείλεται κυρίως στον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών και στην πεποίθησή τους πως αποφοιτώντας από τις οικονομικές σχολές θα έχουν περισσότερες πιθανότητες στην αγορά εργασίας. καθιστώντας έτσι πολλές από αυτές τις σχολές περιζήτητες.
Εκ των αποτελεσμάτων, μπορεί κάποιος να συμπεράνει, πως τόσο οι χαμηλές επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα όσο και το θέμα των μεταγραφών κατάφεραν να λειτουργήσουν μόνο ως ανάχωμα σε μία περαιτέρω αύξηση των βάσεων στα οικονομικά τμήματα.
* Το άρθρο που επιμελήθηκε ο Γιώργος Καμαρινός, δημοσιεύτηκε σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους όπως www.ipaideia.gr , www.xenesglosses.eu , www.edu4u.gr κ.α.