Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα,         09-10-2017
Αρ. Πρωτ.     168776/Δ2


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον 
1.2 Η πόλις και ο πολίτης 
1.3 Η πολιτική τέχνη 
1.5 Η οικονομία 
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις 
1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης 

ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 
2.1.1 Αγροτική κοινωνία 
2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία 
2.1.3 Μεταβιομηχανική κοινωνία 
2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 
4.1.1 Οι ανάγκες 
4.1.2 Τα αγαθά - το καταναλωτικό πρότυπο 
4.2 Οι επιχειρήσεις 
4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής 
4.2.2 Το κόστος παραγωγής 
4.2.3 Η τιμή των αγαθών 
4.3. Τα νοικοκυριά 
4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών 
4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 
4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας (σε συνδυασμό με 13.6)

ΚΕΦ. 5: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
5.4 Η συμπολιτεία – Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
5.5 Η συμμετοχή του πολίτη: από τον Δήμο μέχρι την παγκόσμια κοινότητα 
5.6 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

ΚΕΦ. 6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 
6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης / πολιτικοποίησης 
6.2.1 Η οικογένεια 
6.2.2 Το σχολείο – η εκπαίδευση 
6.2.3 Οι παρέες συνομηλίκων 
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα 
6.2.6 Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων 
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος 

ΚΕΦ. 7: Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
7.1 Το αξίωμα του πολίτη: ελεύθερος, υπεύθυνος και ενεργός πολίτης 
7.6 Φορολογική συνείδηση 
7.7 Κοινωνική ευαισθησία Α) Τα δικαιώματα του παιδιού Β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
7.8 Ο εθελοντισμός 
7.10 Ο ψηφιακός πολίτης

ΚΕΦ. 10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 
10.2 Η παραγωγή προϊόντων 
10.2.1 Ανταγωνιστικότητα προϊόντων 
10.2.2 Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
10.3 Η καινοτομία 
10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 
10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων 
10.5.1 Η νομική μορφή των επιχειρήσεων 
10.5.2 Οι επιχειρήσεις κατά τομέα και κλάδο παραγωγής 
10.6. Κοινωνικές και μεικτές επιχειρήσεις 
Α) Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση 
Β) Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ

ΚΕΦ. 11: ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
11.1. Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 
11.2 Το χρήμα 
11.2.1 Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος 
11.2.2 Σύγχρονες μορφές χρήματος 
11.3 Οι Τράπεζες 
11.3.1 Εμπορικές Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα 
11.3.2 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
11.4 Αποταμίευση – Καταθέσεις – Δάνεια (σε συνδυασμό με 13.4) 
11.5 Το Χρηματιστήριο – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΕΦ. 12: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
12.1 Η μετανάστευση 
12.1.1 Κατηγορίες και αίτια της μετανάστευσης 
12.1.2 Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
12.2 Οι πρόσφυγες και η συμφωνία Σένγκεν 
12.3 Έλληνες και αλλοδαποί 
12.3.1 Η Ελληνική Ιθαγένεια 
12.3.2 Απόκτηση και απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας 
12.4 Δημοκρατικές αρχές για την κοινωνική συμβίωση 
12.4.1 Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη 
12.4.2 Σεβασμός του «Άλλου» και ανεκτικότητα 
12.4.3 Πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας 
12.4.4 Ειρηνική επίλυση διαφορών (προσώπων, ομάδων, κρατών) 

ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
13.1 Κοινωνικά προβλήματα 
13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 
13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση 
13.2 Φτώχεια, ανεργία 
13.3 Το πρόβλημα της βίας 
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική κτλ. 
13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας 
13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου 
13.5 Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού 
13.6 Αστικοποίηση: Από το χωριό στην πόλη και στην μεγαλούπολη 

Αναλυτικά η ύλη και οι οδηγίες (και για τα εσπερινά) στο ακόλουθο έγγραφο (σελ.: 1-6):