Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Κοινωνιολογία Γ λυκείου: Ύλη 2018 - 19

Από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 

Κεφάλαιο 5. Εκπαίδευση παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας 

Κεφάλαιο 6. Εργασία ανεργία και κοινωνικές ανισότητες 

Κεφάλαιο 7. Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας 

Κεφάλαιο 8. Το άτομο, η κοινωνία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

Κεφάλαιο 9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παρεμβατικότητα και εγκληματικότητα 

Κεφάλαιο 10. Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις 

Γλωσσάριο Βιβλιογραφία.

Από το «Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή» ορίζονται ως διδακτέα τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα ύλη του Βιβλίου Μαθητή.

Για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ