Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Σε χαμηλά 45ετίας ο πληθωρισμός : μαγική εικόνα ή πραγματικότητα;

 Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ο πληθωρισμός έπεσε το Φεβρουάριο του 2013 σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά μόλις 0,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, δηλαδή το γενικό επίπεδο τιμών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό.
Μολονότι όμως ο ρυθμός πληθωρισμού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1968, οι τιμές σε κάποια είδη, κυρίως πρώτης ανάγκης, διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά την παρατεταμένη ύφεση.Πώς διαμορφώνεται ο δείκτης, τι αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης περιόδου και γιατί οι τιμές βασικών αγαθών παρέμειναν υψηλές;
Με το δείκτη τιμών καταναλωτή μετριέται το γενικό επίπεδο των τιμών αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται ένα μέσο νοικοκυριό. Η επιλογή των 800 ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, προκύπτει από ειδική έρευνα της αγοράς, ενώ καθένα από αυτά συμμετέχει με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης. Η τιμοληψία τους διενεργείται σε 24 πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ταυτότητά τους (ποιότητα, βάρος, συσκευασία κλπ).
Από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι υπήρξαν μειώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες όπως τα φάρμακα (-14,6%), τα νωπά φρούτα (-3%), και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες (-5,1%). Ωστόσο, όμως, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις σε είδη όπως οι νωπές πατάτες (25%), τα κρέατα (1,6%), τα γαλακτοκομικά (0,6%) και κυρίως ο τομέας της ενέργειας. Οι αυξήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης (31,3%), ηλεκτρισμό (12,3%) και βενζίνη, σε συνδυασμό με τα χαράτσια που επιβλήθηκαν, δεν επέτρεψαν ουσιαστικά στις επιχειρήσεις να χαμηλώσουν τις τιμές σε πολλά βασικά αγαθά.
Παράλληλα, τα νοικοκυριά υπέστησαν σημαντικές απώλειες στα εισοδήματά τους και είδαν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται σε τέτοιο ποσοστό, ώστε πλέον οι ισχύουσες τιμές διαφόρων προϊόντων να φαντάζουν υψηλές και σχεδόν απαγορευτικές. Έτσι, αναγκάστηκαν να αλλάξουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά και να στραφούν σε φθηνότερα προϊόντα, όπως αυτά που φέρουν ιδιωτική ετικέτα και στην αναζήτηση προσφορών, ενώ δε διστάζουν να κάνουν ακόμη και εκπτώσεις στην ποιότητα όσων προμηθεύονται.
Πάντως, παράγοντες της αγοράς αισιοδοξούν και πιστεύουν ότι η καθοδική πορεία του πληθωρισμού, που οφείλεται κυρίως στη ραγδαία πτώση της κατανάλωσης, θα συνεχιστεί καθώς θα παρατηρηθεί μείωση και στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών που μέχρι τώρα σημείωναν σταθερότητα ή αύξηση.

* Άρθρο που δημοσίευσα στο www.aoth.edu.gr