Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΑΟΘ : συμβουλές για τις πανελλαδικές


Πριν οι μαθητές κληθούν να εξεταστούν γραπτά στις Πανελλαδικές εξετάσεις, προτείνεται να διαβάσουν προσεκτικά τις ακόλουθες συμβουλές:

  Ø      Στα θέματα ανάπτυξης της θεωρίας θα πρέπει να γράφετε τα παραδείγματα και να σχεδιάζετε τα διαγράμματα που εμπεριέχονται στη σχετική παράγραφο του βιβλίου, εκτός αν υπάρχει διευκρίνιση ότι δε ζητούνται.


Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητές συσκευές και κάνετε επανάληψη στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ø      Σε περίπτωση που δοθεί άσκηση με πίνακα θα σας ζητηθεί να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιο. Μην το ξεχάσετε!

Ø      Σε περίπτωση που, σε άσκηση, ζητηθεί να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα, αυτό πολύ πιθανό να απαιτηθεί να γίνει στο μιλιμετρέ. Προσέξτε μη ξεχαστείτε και το κάνετε στο κυρίως γραπτό.

Ø      Αν ζητηθεί να κάνετε διαγραμματική απεικόνιση γραμμικών συναρτήσεων μη ξεχάσετε να απεικονίσετε (μαζί με τα υπόλοιπα σημεία) τα σημεία τομής τους με τους δύο άξονες. Όποιο κομμάτι τους είναι εκτός πρώτου τεταρτημορίου απεικονίζεται με διακεκομμένη γραμμή.

Ø      Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται στο κυρίως γραπτό. Φυσικά δεν αναφέρομαι στον υπολογισμό π.χ. των διαιρέσεων αλλά στην εφαρμογή και επεξεργασία των τύπων.

Ø      Κατά την εύρεση του κόστους ευκαιρίας (1ο κεφάλαιο), υπολογίζουμε την απόλυτη διαφορά των ποσοτήτων (ή από τη μεγαλύτερη αφαιρούμε τη μικρότερη), έτσι ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα κεφάλαια, σε αντίστοιχες περιπτώσεις υπολογίζουμε τελική μείον αρχική τιμή.

Νέο βοήθημα για την ύλη που προστέθηκε στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ø      Δε ξεκινούμε τη διαδικασία εύρεσης γραμμικής συνάρτησης χωρίς να διευκρινίζεται από την εκφώνηση ότι πρόκειται περί τέτοιας. Αν διευκρινίζεται και υπολογιστεί, μη ξεχάσετε να κάνετε επαλήθευση.

Ø      Ισοσκελής υπερβολή στη ζήτηση δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα. Από ένα πίνακα σημείων μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για τέτοια αν σε όλα τα σημεία (αλλά τρία τουλάχιστον) το γινόμενο τιμής επί ποσότητας είναι σταθερό.

Ø      Στον υπολογισμό ελαστικοτήτων φροντίστε να τηρείτε τους περιορισμούς (ceteris paribus), ενώ να είστε σίγουροι για την κατεύθυνση ( Α → Β ή Β → Α ).

Ø      Η αιτιολόγηση της μεταβολής της συνολικής δαπάνης συνιστάται να γίνεται με τη χρήση της τοξοειδούς ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή, δεδομένου ότι η ελαστικότητα σημείου μπορεί να μην επαληθεύει τη θεωρία.

Ø      Αν ο χρόνος το επιτρέπει, να ξαναγράψετε τις ασκήσεις στο πρόχειρο έτσι ώστε να διαπιστωθούν επιπόλαια, κυρίως μαθηματικά, λάθη.

Δείτε εκπαιδευτικά βίντεο για το μάθημα στο κανάλι Youtube

Ø      Όταν χρησιμοποιείτε συμβολισμούς που δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, να συνοδεύονται από επεξήγηση.

Ø      Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον υπολογισμό των ποσοστών:

Παράδειγμα 1ο: αν Χ = 200 και ζητείται να αυξηθεί κατά 30%
       τότε το νέο Χ θα είναι : 200 +  30/100 Ÿ 200 = 260

Παράδειγμα 2ο : αν Χ = 50 και δίνεται ότι το Ψ είναι το 40%
       του Χ τότε θα έχουμε : Ψ =  40/100 Ÿ 50 = 20

Διαβάστε επίσης:
ΑΟΘ : δομή θεμάτων στις πανελλαδικές
ΑΟΘ : η επαλήθευση σώζει ... μονάδες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
Οικονομολόγος - εκπαιδευτικός