Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Επίδειξη γραπτών δοκιµίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση από 2 έως 30 Σεπτεμβρίου συνυποβάλλοντας σχετικό παράβολο ανάλογα με τον αριθμό των δοκιμίων που θέλουν να δουν. 
Η επίδειξη των δοκιμίων θα γίνεται την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου στη διεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του υπουργείου: