Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις: Δομή θεμάτων στο μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών"

Σύμφωνα με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων προηγούμενων ετών, η συνηθισμένη δομή θεμάτων στο μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών" της τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει ως εξής:

Ø      Υπάρχουν δύο ομάδες θεμάτων .

Ø      Στην ομάδα Α υπάρχουν :

§     έξι προτάσεις Σ/Λ όπου η κάθε μία βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες,  (6 * 4 = 24 μονάδες)

§     τρεις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής όπου η κάθε μία βαθμολογείται με πέντε ή έξι (5-6) μονάδες, (16-18 μονάδες)

§     μία ερώτηση ανάπτυξης 8-10 μονάδων, που η απάντησή της αντιστοιχεί σε περίπου 8-10 γραμμές του σχολικού βιβλίου. (8-10 μονάδες)

Συνολικά 50 μονάδες


Ø      Στην ομάδα Β υπάρχουν :

§     τρεις ερωτήσεις ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να αποτελούνται από υποερωτήματα και δε βαθμολογούνται με τον ίδιο αριθμό μονάδων .


Συνολικά 50 μονάδες