Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις: Δομή θεμάτων στο μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"

Σύμφωνα με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων προηγούμενων ετών, η συνηθισμένη δομή θεμάτων στο μάθημα επιλογής "Αρχές Οικονομικής θεωρίας" έχει ως εξής:

Ø      Υπάρχουν τέσσερις ομάδες θεμάτων .

Ø      Στην ομάδα Α υπάρχουν :

§     πέντε προτάσεις Σ/Λ όπου η κάθε μία βαθμολογείται με τρεις (3) μονάδες, (5*3 = 15 μονάδες)

§     δύο ασκήσεις πολλαπλής επιλογής όπου η κάθε μία βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. (2*5= 10 μονάδες)


Συνολικά 25 μονάδες


Ø      Στην ομάδα Β υπάρχει :

§     μία ερώτηση θεωρίας στην οποία καλούνται οι μαθητές να γράψουν απόσπασμα του βιβλίου, η οποία μπορεί να αποτελείται από υποερωτήματα και ίσως να συνοδεύεται από διάγραμμα/τα και παραδείγματα.

Συνολικά 25 μονάδες


Ø      Στην ομάδα Γ υπάρχει :

§     μία άσκηση η οποία συνήθως προέρχεται από ένα ή δύο κεφάλαια. (κατά το παρελθόν, τις περισσότερες φορές η άσκηση ήταν από το πρώτο κεφάλαιο ή από το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο)

Συνολικά 25 μονάδες


Ø      Στην ομάδα Δ υπάρχει :

§     μία άσκηση με μεγάλο βαθμό συνδυαστικότητας όπου τα ζητούμενα συνήθως προέρχονται από τα κεφάλαια 5,2,4,3.