Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΎΛΗ στο μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2016-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα,         15-09-2016
Αρ. Πρωτ.     150664/Δ2


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΚΕΦ. 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1.1       Διάκριση των επιστημών
1.2       Λόγοι εμφάνισης των Κοινωνικών Επιστημών.
1.4       Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας
1.4.1    Συγκριτική μέθοδος
1.4.2    Ιστορική μέθοδος
1.4.3    Ποσοτική και ποιοτική έρευνα

ΚΕΦ. 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
2.1       Το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας
2.2       Το οικονομικό πρόβλημα
2.2.1    Η κατανομή των πόρων
2.2.2    Η οικονομική ανάπτυξη
2.2.3    Η οικονομική σταθερότητα
2.2.4    Η διανομή του εισοδήματος
2.2.5    Η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων
2.3       Η γένεση της οικονομικής σκέψης (Ξενοφών,Αριστοτέλης)
2.5       Οι νόμοι της οικονομίας της αγοράς και η διαμόρφωση της τιμής του εμπορεύματος (Άνταμ Σμιθ)
2.6    Η θεωρία της αξίας της εργασίας και η διαμόρφωση της τιμής ισορροπίας (Ντέιβιντ Ρικάρντο)

2.8  Η θεωρία της αξίας της εργατικής δύναμης και του εμπορεύματος (Καρλ Μαρξ)
2.9   Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος (Τζον Μέυναρντ Κέυνς)
2.10    Η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και η πρόοδος της κοινωνίας 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.1       Το Δουλοκτητικό Σύστημα
2.2       Το Φεουδαρχικό σύστημα
2.3       Το Καπιταλιστικό σύστημα ή οικονομία της αγοράς
2.4       Το Σοσιαλιστικό σύστημα ή σχεδιασμένη οικονομία

ΚΕΦ. 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
3.1       Ορισμός και αντικείμενο της κοινωνιολογίας
3.4       Κοινωνικοί θεσμοί
3.4.1    Τι είναι θεσμός
3.4.2    Η αναγκαιότητα των θεσμών
3.4.3    Λειτουργίες των θεσμών
3.4.4    Η κρίση και η αλλαγή των θεσμών
3.5       Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα
3.6       Κοινωνικές ανισότητες
3.6.1    Αίτια και μορφές κοινωνικών ανισοτήτων 
3.6.2    Συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων 
3.6.3    Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
3.6.4    Οι κοινωνικές ανισότητες στην ελληνική κοινωνία
3.6.5    Η ισότητα ευκαιριών: ένα διαχρονικό αίτημα

ΚΕΦ. 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ

4.3 Συντηρητισμός 
4.4 Σοσιαλισμός 
4.5 Αναρχισμός 
4.6 Φασισμός 
4.7 Κοινοτισμός

Β΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
4.1       Γενικά περί πολιτικής θεωρίας και ιδεολογίας
4.2       Φιλελευθερισμός
4.3       Συντηρητισμός
4.4       Σοσιαλισμός
4.5       Αναρχισμός
4.6       Φασισμός
4.7       Κοινοτισμός
4.8       Πολιτική οικολογία – Περιβαλλοντισμός
4.9       Θρησκευτικός φονταμενταλισμός


Αναλυτικά η ύλη και οι οδηγίες στο ακόλουθο έγγραφο: