Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΥΛΗ στην Πολιτική Παιδεία Β Λυκείου 2017-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα,         09-10-2017
Αρ. Πρωτ.     168776/Δ2


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018
 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α. Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία
1.1       Η κοινωνικοποίηση του ατόμου
1.2.2    Ο ρόλος του ατόμου στη διαδικασία κοινωνικοποίησής του
1.3.2    Διαφοροποίηση των αξιών στο χώρο και στο χρόνο
1.4       Οι κοινωνικοί κανόνες
1.4.1    Έννοια, κατηγορίες
1.5       Ο κοινωνικός έλεγχος- Μορφές κοινωνικού ελέγχου
Β. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά
1.6       Αποκλίνουσα συμπεριφορά
1.6.1    Παράβαση και έγκλημα
1.6.2 Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ως αποκλίνουσα συμπεριφορά
1.7       Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο
1.7.1    Τύποι εγκλημάτων
1.7.2    Νεανική παραβατικότητα - εγκληματικότητα
1.8       Σύγχρονες μορφές εγκλημάτων
1.8.1    Ηλεκτρονικό έγκλημα
1.8.2    Τρομοκρατία
1.9     Πρόληψη και κυρώσεις στην αποκλίνουσα συμπεριφορά      
1.9.1    Πρόληψη αποκλίνουσας συμπεριφοράς
1.9.2    Κυρώσεις στην αποκλίνουσα συμπεριφορά

ΚΕΦ. 2: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.1       Το ΑΕΠ και η οικονομική ευημερία
2.2       Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας
2.3       Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία
2.4       Ο κρατικός προϋπολογισμός
2.4.1    Δημόσια Έσοδα
2.4.2    Δημόσιες Δαπάνες
2.5       Ισοζύγιο: Πλεονασματικό ή Ελλειμματικό
2.6       Δημόσιος Δανεισμός

ΚΕΦ. 3: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
3.3       Το πολίτευμα της Ελλάδας
3.4       Εκλογές και εκλογικά συστήματα

ΚΕΦ. 4: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
4.1       Η νομοθετική λειτουργία
4.2       Η εκτελεστική λειτουργία
4.2.1    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
4.2.2    Η κυβέρνηση
4.2.4    Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές
4.3       Η δικαστική λειτουργία

ΚΕΦ. 5: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ
5.4.2 Η Δημόσια διαβούλευση – Ο πολίτης συμπαραγωγός της δημόσιας διοίκησης 
5.4.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
5.4.4 Πρόγραμμα «Διαύγεια» 
5.4.5 Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
5.6       Το φαινόμενο της διαφθοράς
5.6.1    Έννοια και συνέπειες
5.6.2    Φορείς και μέσα αντιμετώπισης

ΚΕΦ.6 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
6.1 Το δίκαιο 
6.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά 
6.3 Ερμηνεία και ιεράρχηση των κανόνων δικαίου 
6.4 Υποκείμενα δικαίου 
6.4.1 Τα Φυσικά Πρόσωπα – προστασία της προσωπικότητας 
6.4.2 Τα Νομικά Πρόσωπα – το σωματείο 
6.5 Εμπράγματες σχέσεις – Οι σχέσεις μας με τα πράγματα 
6.6 Οικογενειακές σχέσεις – Οικογενειακό δίκαιο 
6.7 Κληρονομικές σχέσεις – Κληρονομικό δίκαιο 

ΚΕΦ.7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7.1       Οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας
7.1.1    Το ανθρώπινο δυναμικό
7.1.2    Οι φυσικοί πόροι
7.2       Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
 7.2.1   Η γεωργία
7.2.2    Ο τουρισμός
7.2.3    Η ναυτιλία
7.2.4    Η ενέργεια
7.2.5    Άλλοι τομείς: τρόφιμα, φάρμακα κτλ
7.3 Από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της παραγωγής  

ΚΕΦ. 8: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
8.4 Ευρωπαίος πολίτης 
8.6 Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε 
8.7 Το μέλλον της Ε.Ε. 

Αναλυτικά η ύλη και οι οδηγίες (και για τα εσπερινά λύκεια) στο ακόλουθο έγγραφο (σελ.11-15):
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/168776_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9B_2017_18_v11_signed.pdf