Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

ΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΕΠΑΛ 2016-17 Μαρούσι, 07-10-2016 
Αριθ. Πρωτ. Φ3/166723/Δ4


Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017 .


Α΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον 
1.2 Η πόλις και ο πολίτης 
1.3 Η πολιτική τέχνη 
1.5 Η οικονομία 
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις 
1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης

ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 
2.1.1 Αγροτική κοινωνία 
2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία 
2.1.3 Μεταβιομηχανική κοινωνία 
2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 
4.1.1 Οι ανάγκες 
4.1.2 Τα αγαθά − το καταναλωτικό πρότυπο 
4.2 Οι επιχειρήσεις 
4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής 
4.2.2 Το κόστος παραγωγής 
4.2.3 Η τιμή των αγαθών 
4.3 Τα νοικοκυριά 
4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών 
4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 
4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας

ΚΕΦ.6: ΚΟΙΝ/ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 

6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
6.2.6 Ο θεσµός των Μαθητικών Κοινοτήτων 
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος 

ΚΕΦ. 7 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
7.1 Το αξίωμα του πολίτη 
7.6 Φορολογική συνείδηση 
7.7 Κοινωνική ευαισθησία: 
Α) Τα δικαιώματα του παιδιού 
Β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
7.8 Ο εθελοντισμός 
7.10 Ο ψηφιακός πολίτης

ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
13.1 Κοινωνικά προβλήματα
13.1.1 Προσδιορισµός και αίτια
13.1.2 Συνέπειες και αντιµετώπιση
13.2 Φτώχεια, ανεργία,
13.3 Το πρόβλημα της βίας
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική, κ.τ.λ
13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας
13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου
13.5 Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού