Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" για το έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε στις 30.5.2019 και τροποποιήθηκε στις 2.8.2019, από το ΥΠΕΠΘ η διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" του προσανατολισμού Οικονομίας - Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου.

Στην υφιστάμενη ύλη του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας", προστέθηκε η ενότητα 6 του 1ου κεφαλαίου καθώς και ενότητες των κεφαλαίων 7, 9 και 10 (αρχικά είχε προστεθεί και ενότητα του κεφαλαίου 8).

Πιο συγκεκριμένα:

Από το βιβλίο: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» των συγγραφέων κ.κ. Θεόδωρου Λιανού, Αντώνιου Παπαβασιλείου και Ανδρέα Χατζηανδρέου

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
(παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί … εκφράζει.»)

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών 
(παράγραφοι 1 έως και 15)

Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος 
(παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης,  παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)

Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών 
(παράγραφοι 1 έως και 9)

Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών 
(παράγραφοι 1 έως και 5)

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  
(παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας … Εθνικής Οικονομίας.», 7, 9, 10)

Κεφάλαιο 9:  Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία 
(παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: «…5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία … δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)

Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά 
(παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας i: «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών … πολεμικές περιόδους.», 4)


Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.»


ΔΙΑΒΆΣΤΕ αναλυτικά την ύλη καθώς και τη σύγκριση παλαιάς και νέας ύλης εδώ  και το σχετικό ΦΕΚ εδώ όπως ανακοινώθηκε στις 30.5.2019 και την τροποποίηση εδώ .

Επίσης, δείτε το αρχείο με το πρόγραμμα σπουδών και την εξεταστέα ύλη από την διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ εδώ