Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη του μαθήματος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" για το έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε στις 30.5.2019, από το ΥΠΕΠΘ η διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" του προσανατολισμού Οικονομίας - Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου.

Στην υφιστάμενη ύλη του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας", προστέθηκε η ενότητα 6 του 1ου κεφαλαίου καθώς και ενότητες των κεφαλαίων 7, 8, 9 και 10.

Διαβάστε αναλυτικά την ύλη καθώς και τη σύγκριση παλαιάς και νέας ύλης εδώ .